kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Benei református templom


Kapcsolat
cím: 90261 Bene, 2 Rakotsi Ferentsa, Zakarpattia Oblast, Ukrajna
e-mail: beneirefegy@gmail.com
tel.: nincs
web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064928464455
látogatás rendje: csak előzetes bejelentkezéssel

Bene Kárpátalján, Beregszásztól néhány kilométerre a Borzsova folyó jobb partján fekszik, amely mintegy regionális központtá nőtte ki magát a tatárjárást követően. A település jelentőségét növelte hídvám szedésre alkalmas fekvése, a beregszászi borvidék borászatában betöltött szerepe és a települést átszelő országút, amely fontos szerepet töltött be a máramarosi sószállításában. Részben ennek köszönhető, hogy Benén egy hatalmas méretű gótikus templom épült már a 14. században. 

A templom nyolcszög alaprajzú szentélyből, téglalap alaprajzú hajóból és egy három szintes toronyból áll. A szentélyhez a középkorban sekrestye is csatlakozott, amelyet a 16. században a templom reformátussá válásával elbontottak. Alapfalainak maradványai ma is láthatóak. A templomot kívülről kétlépcsős gótikus támpillérek támasztják. A szentélyen, a hajón és a tornyon csúcsíves gótikus ablakok nyílnak, amelyek a 14. század derekán készültek. A templom déli és nyugati oldalán látható az ugyancsak csúcsíves középkori kapu. Az ablakok és a kapuk egységes képet mutatnak, így feltételezhető, hogy a templom hajója és szentélye egy periódusban, a 14. század közepén épült. A tornyot valószínűleg később illesztették a templom testéhez.

Amennyiben kronológiailag szeretnénk elhelyezni a templomot, az alaprajzi szerkezet és a fent ismertetett részletek alapján, előzményként Márokpapi, Vámosatya, Kígyós tekinthető, követőiként pedig a huszti, a csetfalvai, kisszekeresi, nagyberegi templomokat lehet példaként említeni. A templom középkori képéhez hozzátartozott annak belső, figurális kifestése. A 19. század utolsó harmadából származó beszámolók még megjegyzik, hogy a didalív északi falán Madonna képe látszik, aki ölében a holt megváltót tartja. Ez a freskó mára elpusztult vagy a fehér vakolatok alatt rejtőzik. A templom belső értékei közül kiemelkedik az 1742-ből származó fából készült epitáfium. 

Bene sokat szenvedett a történelem során. 1567-ben tatárok dúlták végig, templomát felégették, lakosságát elhurcolták.1657-ben a lengyel-svéd háborúba belebonyolódó II. Rákóczi György ellen a lengyelek megtorló hadjáratot indítottak, amely során Varsó elfoglalásáért válaszul betörnek az országba és iszonyatos pusztításba kezdtek Beregszász és környékén. Ekkor gyújtották fel a beregszászi római katolikus templomot, kismuzsalyi templomot és a benei református templomot.1998 és 2004 között a Borsova folyó több alkalommal öntötte el a templomot és okozott hatalmas pusztítást. A víz egy méter magasan állt az épületben.

A templom helyreállítása 2001-2004 között zajlott le a magyar állami támogatásával. A helyreállítás során a hajó és a torony új zsindelyből készült tetőfedést kapott, a bádog sisakos torony helyére galériás, mellvédes, négy fiatornyos sisak került.

 

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.