kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Gyügyei református templom


Kapcsolat
cím: 4733 Gyügye, Fő u. 69.
e-mail: ref.egyhazszu@gmail.com
tel.: 20/310-1718
web: nincs
látogatás rendje: csak előzetes bejelentkezéssel

A gyügyei templom Árpád-kori falusi templomaink egyik épségben megmaradt emléke. Külső megjelenése saroktámpilléreivel, félköríves ablakaival és bélletes kapujával ezt a korszakot idézi.

Gyügye igazi látványossága azonban a hajó és a szentély 18. századi, festett famennyezete.Az épület - környékbeli társaihoz hasonlóan - egészen egyszerű: kisméretű, téglalap alakú hajójához félköríves diadalívvel elválasztott, alacsonyabb, négyzetes szentély csatlakozik. A romanikára jellemző alaprajzi elrendezést a reformáció után is megőrizték, csak a szentély boltozatát bontották el.

A templom északi falán feltárt felirat szerint a gyügyei református egyházközség 1762-ben „isten házának romladozását renováltatta”. Valószínű, hogy a felújítás alakalmával festették a kapu fölé azt a kétfejű sast is, aminek maradványait a 2000-2001-es restauráláskor találtak meg. Az eklézsia az épület felújítása után fogott hozzá a templom berendezéséhez és Isten házához méltó díszítéséhez. 1767. október 12-én lett kész a szentély és a hajó festett famennyezete. 

Különlegessége, hogy nagy számban fordulnak elő szimbolikus jelentést hordozó figurális kazetták. Valószínű, hogy aki egyszer is látta, soha nem felejti el a krokodil gyermekrajzhoz hasonló, naiv báját, és az égitestek kedvesen mosolygó arcocskáit. Érdemes megfigyelni, hogy ezeknek a kazettáknak a sarkaiban még további négy-négy picinyke arc mosolyog.

Összesen tehát húsz arcocska figyeli föntről a szentélybe lépőt. Református hagyomány szerint a mennyezeten bibliai szimbólumok is megjelennek: a paradicsomi fák, Noé bárkája, a hal, a szőlő. A kígyót megölni képes gólya a gonosz fölött győzedelmeskedő, vallásos lélek jelképe.A hajó mennyezete 56, a szentélyé 25 kazettából áll, s ezek tematikusan is elkülönülnek egymástól: a szentélyben az úrvacsorához kapcsolódó jelképek kaptak helyet, a hajóban a dekoratív, növényi díszek vannak többségben, de találunk itt mitológiai lényeket is.

A sziréneknek, hárpiáknak ugyanolyan kedves arcot festettek, mint az égitesteknek, hiszen ezek csábító lények. A gyügyei famennyezet feledhetetlen figurái szerencsére nem egyedülállóak a Felső-Tisza-vidéken. Csengersimán ugyanennek a festőasztalosnak a munkái láthatóak, csakúgy mint a milotai régi kazettás mennyezeten is, aminek megmaradt deszkáin szintén a gyügyei arcocskák mosolyát ismerhetjük fel.

1998-ban indultak el a templom kutatási munkálatai, melynek kazettás mennyezete ekkorra már a beázások miatt óriási károkat szenvedett. 2000-2001 között zajlott le az épület átfogó helyreállítása, amely EuropaNostra díjban részesült. Az EuropaNostra díj tekinthető a műemlékvédelem Oscar-díjának tekinthető.

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.