kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Laskodi református templom


Kapcsolat
cím: 4543 Laskod, Kossuth út 56.
e-mail: nincs
tel.: 45/709-738
web: nincs
látogatás ideje: csak előzetes bejelentkezéssel

A falu első említése 1283-ból származik. A templomról először 1483-ban kapunk hírt. Ez a templom egy torony nélküli, hajóval, szentéllyel és sekrestyével megépített épület, amelynek még előcsarnoka (un. cinterme) is volt. A későbbi idők során, a XVI. század második felében,  valószínűleg nagyobb átalakítások nélkül a reformátusok birtokába került. A falusiak 1785-ben kérték, hogy szilárd anyagból építhessenek templomot, azaz valószínűleg a régi épület már rossz állapotban lehetett és annak a bővítését akarták megvalósítani. Több átépítés is történt, amelyekre a XVIII. és a XIX. században került sor. 1830-ban elbontják a félköríves záródású szentélyt és kelet felé bővítik a templom hajóját. A ma is álló torony csak 1863-ra készült el.

A templom kutatása és helyreállítása 1999-ben fejeződött be. A kutatás során végzett régészeti feltárás felszínre hozta az eredeti, félköríves szentélyzáródást. Kiderült, hogy a hajónál keskenyebb szentély erősen beugró diadalívvel vált el a hajótól. A kutatás eredményei szerint tehát az első templom egy viszonylag rövid, kis méretű, közel négyzet alaprajzú hajóból és keskenyebb, félköríves szentélyből állt. Ezt az állapotot jelképes módon mutatja be a templom mennyezetén látható, fából készített lenyomat. A templom jelenlegi állapota, már a keleti irányban történt bővítés utáni állapotot mutatja.

A kutatás során a templombelsőben falképek kerültek elő. Kiemelkedő jelentőségű a déli fal Szent László-ciklusa, amelyet a XIV. század elején festhettek ugyanazok a mesterek, akik Lónyán, Csarodán, Gerényben és Palágykomorócon is dolgozhattak. A Szent László legendák egyik legszebbikét őrzi a laskodi református templom. A Szent-László legendát a déli fal alsó sávjában festették meg. A történet jobbról balra halad és három jelentből áll. Az első jelent az Üldözés, amelyből csak a kun alakja maradt fönn. A következő a Birkózás jelenete, a zárójelenet pedig a Lefejezetés.  Az északi fal Szent György-ábrázolása és az Utolsó ítélet, valamint a déli fal Szent Pálja a XIV. század végén készülhetett. Az első templom építési ideje a XIII. század vége, vagy inkább a XIV. század eleje lehetett.

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.