kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Nyírturai református templom


Kapcsolat
cím: 4532 Nyírtura, Petőfi Sándur u. 18.
e-mail: nyirtura@reformatus.hu
tel.: 06-42/231-204
web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064492406580
látogatás rendje: csak előzetes bejelentkezéssel

Történeti források szerint a település már 1318-ban lakott hely volt. Legkorábbi építészeti emléke a község központjában álló, kelet-nyugati tájolású késő gótikus templom, melynek külső homlokzatai jelentősen átépítésre kerültek az elmúlt évszázadokban. A XV. századi templom építésének története részleteiben nem ismert, ami tudható, hogy a reformációt követően került a református vallású hívek használatába. Felújítási munkáiról 1731-ből és 1771-ből vannak feljegyzések. Jelentősebb bővítése, átépítése 1821-1833 között történt meg, amikor a középkori nyugati falát teljesen elbontották, a templomteret meghosszabbították, majd az új nyugati falba a kőkeretes kaput áthelyezték. Ekkor épült klasszicista jellegű, 28 m magas tornya, mely a hajó nyugati, oromzatos homlokzatához illeszkedik. Az alsó szint nyugati homlokzatának középtengelyében nyílik a templom egyetlen, szegmensívvel lezárt bejárata. A tornyot a négy oldalnak megfelelően két kis egymást keresztező nyeregtetőre épülő, nyolcszög alapú, fémlemezzel borított, hegyes gúlasisak koronázza. A torony építését követően feleslegessé vált fa harangtornyot szétszedték és a laskodi egyházközségnek adták el.

A toronyaljból a templomtérbe nyílik a templom legértékesebb későgótikus eleme, a pálcatagos kőkapuzat, melyen 1488-as évszám látható. A kapunyílás nyomott szegmensíves záródású, felső része egyenes. A kőkeret alsó tömbje sarokgúlás kiképzésű, meredek rézsűjéről indulnak a kapubéllet karcsú körtetagjai. A mély hornyokkal elválasztott pálcatagok a kapu vállánál megkettőződnek, és részben egyenesen, részben a kapunyílás íves formáját követve haladnak tovább. A kapuzatot magas, többször tagolt szemöldök zárja le, melyen címerpajzs, hatágú csillag, áldó mozdulatú kézfej és a készítés évszáma látható. A kapuzatban látható ajtószárny késő barokk stílusú.  

A templomhajó 7x20 méteres belső terének mennyezete sík, a szentélyé dongaboltozatos, mindkettő vakolt-festett. Az egykori diadalívet lefaragták, de nyomai ma is látszanak. A belső tér végein fa szerkezetű karzatok épültek, a szószék az északi fal közepén látható. A hajó homlokzatait 3-3 támpillér támasztja, a szentélyrészt körben további négy. A középső támpillér két oldalán egy-egy keskeny, félköríves zárású, tölcséres bélletű ablaknyílás látható. Egy kisebb, szegmensíves lezárású ablaknyílás a homlokzat nyugati végében a karzat megvilágítására szolgál. A hajóval csaknem azonos szélességű szentély a nyolcszög három oldalával záródik. A szentély falvastagsága, amely meghaladja a hajó falának vastagságát, egyenetlen és kis mértékben eltér a hajó középtengelyétől. Északon kissé kilép a hajófal vonalából, délen viszont visszaugrik attól. A támpillérek között lévő falsíkokban egy-egy íves lezárású ablaknyílás van, a keleti homlokfal ablaka befalazott résablak. A szentély északi falától a középkori templom sekrestyéjének falai részben rekonstruált formában láthatóak. A szentély északi falában lévő, a sekrestyébe vezető kőkeretes átjárót kívülről is láthatóvá tették. A sekrestye támpillérszerűen kiképzett nyugati falában egy kis félköríves lezárású, mindkét oldalról bélletes, keskeny résablak van. A fehérre meszelt homlokzatok a lábazat síkja fölött teljesen egyszerűek, tagozatmentesek. A támpillérek lépcsőit hódfarkú cseréppel fedték le. A templomhajó lefedése nyugati végén oromzatos, szentély felöli végén három oldalról kontyolt, hódfarkú cseréppel borított nyeregtető.

 

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.