kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Tiszaszentmártoni református templom


Kapcsolat
cím: 4628 Tiszaszentmárton Rákóczi utca 3.
e-mail: tszentmarton.refegyhaz@gmail.com
tel.: 70/422-8143
web: www.tiszaszentmartonirefegyhaz.webnode.hu
látogatás rendje: csak előzetes bejelentkezéssel

A település központjában lévő magas dombon álló templomot Jósa András Nyír-Pannonhalmának nevezte. Egy XI. századi apátsági alapítólevél már 1067-ben említ a településen Szent Márton tiszteletére emelt kápolnát, mely valószínűleg ez elődje volt a mai templomnak. A feltételezést még régészeti kutatással nem sikerült hitelesíteni. Az épület részletformái és szerkezete alapján a XV. század második felére tehető. 2006-ban történt meg a szentély régészeti feltárása, mely alapján valószínűsíthető, hogy a templom szentélyét és a templomhajót kb. 3,5 méterrel megmagasították 1590 körül. A boltozati ívek nyomai a feltárás és helyreállítás után jelenleg már jól láthatók a templom szentélyben. Katolikus forrás szerint, református elődeink 1748. után építették újjá a templomot. „Vagyon egy hegyen épült a magos kő templom. Vagyon egy ótska fa tornyocska, melyben vagyon két harangja, a nagyobb 1763, a kisebb 1791-ben öntődött…” Sajnos ezek a harangok már nincsenek meg. 1831-ben a hajó déli falát kibontják, s toldalékként karzatot építenek, amely elé a szimmetria tengelyben tornyot emelnek. A torony két oldala mellett az új déli falon kialakítják a gótikus halhólyag-mintás, csúcsíves ablakokat.

A gótikus templom keletelt szentélye a nyolcszög három oldalával záródik és négytagú támpillérek erősítik (gyámolítják). A hajó mind a négy sarkán volt eredetileg támpillér, de már a délnyugati saroké nincs meg. A szentély keleti, délkeleti és déli oldalán egy-egy eredetileg kétosztású, kőrácsos, csúcsíves ablak nyílik. A szentély ablakai a 2006-os restaurálás során visszakapták a középosztókat és a gótikus jellegükhöz illő üvegezéseket. Az ablakok belső káváin különböző bekarcolások láthatók, nevek és évszámok, melyeket a régi idők graffitijének is nevezhetnénk. A hajó déli oldalának középtengelyétől kissé nyugatra tolva épült 1830-31-ben a háromszintes ízléses tagolású, klasszicizáló torony, melynek tagozatos órapárkánya és szép formájú, zömök sisakja van. A hajó 7,5 x 12,5 méter, a szentély 5 x 6 méter belső méretű. A két teret magas csúcsíves diadalív választja el egymástól. A szentély helyreállítása során az álmennyezet úgy került kialakításra, hogy az elpusztult gótikus boltozat vonalait ábrázolták rajta. A templomhajó középső részén stilizált napkorongot és feliratot láthatunk: „A mi társalkodásunk legyen az Atyával és az Ő Fijával a Jézus Krisztussal” felirattal. A szentély északi oldalán kis vakmérműves, csúcsos szentségtartó fülke található, valamint a sekrestye ajtó vonalai is bemutatásra kerültek. A déli oldalon a feltárt gótikus ülőfülke nyomai kerültek bemutatásra és restaurálásra. Ezen kívül három felszentelési kereszt és a XV-XVI. század jelesebb nemesi családok (Zichy, Tarnóczy stb.) saját kezű bevésései és évszámok lettek bemutatva a szentélyben.

A padok és az úrasztala 1880-ban készültek. A szószékkorona kutatásával megállapították, hogy eredetileg halványkék volt, de ezen is találtak bevéséseket a kutatók. A kettős áttört szószékkorona csúcsán fiait tápláló pelikán látható. A templom szentélyben lévő sír is feltárásra került, egy előkelő nő maradványait találták meg, majd a feltárás után az eredeti helyre visszatemették. A hajó nyugati karzatán álló orgonát Váradi Miklós építette 1929-ben hat változattal a Kovács és a Perka család adományából. A hajó déli falában az orgona mellett egy karzatablakot, a templom belső terében két gótikus ablakot is bemutattak a helyreállításkor.

A gótikus eredetű 400 ülőhelyes templom műemlékként védett, két nagy középkori építési periódus és egy későbbi, reformáció kori átalakítás eredményeképpen jött létre. 2012-ben újabb régészeti kutatás történt a hajóban, de nem sikerült megtalálni a történeti forrásokban említett XI. századi templom nyomait. Előkerült viszont egy románkori kő keresztelő medence. A templom jelenleg szépen helyreállítva várja a látogatókat.

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.