kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Vajai református templom


Kapcsolat
cím: 44562 Vaja, Liningen út 6.
e-mail: vajaref@freemail.hu
tel.: 30/639-0224
web: nincs
látogatás ideje: csak előzetes bejelentkezéssel

A templom jelenlegi formájában keletelt szentélyű, egyhajós teremtemplom. A nyolcszög három oldalával záródó szentélye a hajóval megegyező szélességű. A hajó nyugati oldalához kapcsolódik a háromszintes, magasan kiemelt, fiatornyos, sisakkal fedett, háromtagú párkánnyal osztott torony. A torony kőkeretes bejárati ajtaját bemélyített tükrök keretezik, szemöldöke fából készült. Az ajtó fölött a Vay család kőből faragott címerét helyezték el. Az Árpád-korban őrvidéki telepítésű kisnemesi falut 1272-ben említik oklevelesen. A Vay család elválaszthatatlan részét képezi Vaja történelmének. 1349-ben említik először a Szent István tiszteletére szentelt templomot. A megosztott településen újabb templomot emeltek, amelyet Szent Imre tiszteletére szenteltek, első említése 1398-ból származik. Ez utóbbi templom helye kétséges, talán a település Őr felőli részén állt. A Szent István templom építésére talán már a XIII. század végén sor került. A téglából épült templomnak máig megmaradt a téglalap alaprajzú, eredetileg bizonyosan síkmennyezetes, sarkain átlós támpillérekkel erősített hajója, amelyhez diadalívvel elválasztott, enyhén trapéz alaprajzú szentély kapcsolódott. A szentély északi oldalához sekrestyét építettek. A XV. század végén, legkésőbb a XVI. század elején a templom szentélyét és sekrestyéjét elbontották. Helyén egy sokszögzáródású, sarkain támpillérekkel erősített, kőbordás hálóboltozattal fedett, a korábbi hajó szélességével megegyező szentélyt építettek. A korábbi hajó falait lényegesen megemelték, befalazták résablakait. Az új sekrestye ajtónyílásában reneszánsz tagozatos kőkeretet helyeztek el. A szentély északi falának sekrestyetartó fülkéjét profilos kőfaragványokból állították össze. A templom a komoly erődítésű vár belső udvarán volt a török idők alatt. 1609 előtt Vay Ferenc a romos templomot kijavíttatta. Nemcsak a szentély kőbordás boltozatát bontották el, hanem a sekrestyét is.

A vajai református templom az elmúlt háromszáz évben több kisebb-nagyobb megújításon ment keresztül. A debreceni református egyház 1809-es összeírásából kitűnik, hogy „vagyon az ekklesiának egy szép régi temploma, a mely felől, ugy lehet gondolni, hogy a Reformatio idejétől fogva birattatik a Ref. lakosoktul. Karzattal ellátott, nagysága 100 pár emberre, Catedrája is ezzel a fejül irással: Anno Dni 1620. I. 15. október.” Az 1837-ben készült szószék empire stílusú, ugyancsak ilyen stílusban készült a Mózes-szék is. Orgonáját Dangl Antal építette 1891-ben. Felszerelési tárgyai közül többet Sárospatakon, a Református Kollégium gyűjteményében őriznek. A templom elsőrangú patrónusa a vajai Vay család bárói ága, majd a velük házasság révén rokoni kapcsolatba jutó széki Teleki família volt; emléküket a templomban elhelyezett epitáfium őrizte meg. A tornyot rossz állapota miatt már 1820-ban renoválni kellett. 1857-ben és 1871-ben újra tatarozták. A toronysisak fiatornyai 1892-ben készültek, javításukra pedig feltehetően 1932–1934-ben került sor. Az 1930-as években szépen felújított református templom történetébe a II. világháború német visszavonulása írta be magát. A visszavonuló német seregek közvetlenül a község házai előtt vettek fel védelmi állást a román hadakkal szemben. Ennek következtében Vaja három napon keresztül a harcoló csapatok közvetlen tűzvonalába esett. A református templom tornya 6 tüzérségi találatot kapott és erősen megrongálódott. A templom első XX. századi helyreállítása 1974-ben történt. A templom helyreállítási munkái 2007-ben folytatódtak, akkor megtörtént a templomtorony részleges felújítása, az óra számlapjának megújítása. Az újabb kutatás és helyreállítás 2010-2011-ben történt, aminek eredményeképp nemcsak a templom megtalált műrészleteit mutatták be, de a helyreállított sekrestye és a hat toronyszint egyedülálló módon állandó kiállításoknak ad helyet, amelyeken keresztül az ide látogatók alaposabban megismerkedhetnek e patinás történelmi múltú kisvárossal. A gótikus stílusban épült református templom épülete ma műemléki védelem alatt áll. A templomkertben áll Vay Ádámnak Holló Barnabás által tervezett obeliszkje (síremléke).

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.