kozepkoritemplomokutja@gmail.com +36 30/446-8383

Vámosoroszi református templom


Kapcsolat
cím: 4966 Vámosoroszi, Zrínyi utca
e-mail: reforoszi@gmail.com
tel.: 30/425-0970
web: nincs
látogatás rendje: csak előzetes bejelentkezéssel

Vámosoroszi templomában a reformáció korai szakaszából származó feliratokat ismerhetünk meg, sőt, kivételes ritkaságként egy református falkép is van itt. Mint e vidék sok templomát, ezt is a hatalmas Bátori család építtette a 15. század második felében. Sárkányos címerüket az egykori szentély hálóboltozatának zárókövén meg is faragtatták, hogy örök időkre hirdesse a család bőkezűségét. A bordák az egyik oldalon egy pajzsról, a másikon egy emberfejről indulnak. Ez a késő gótikus boltozat a templom másik különlegessége. Már önmagában az is ritkaság, hogy a történelem viszontagságai ellenére máig megmaradt. (1662-ben ugyanis a szatmári német várőrség pusztította, 1717-ben pedig a krími tatárok gyújtották fel, s egészen 1784-ig romosan állt a templom.) A környéken található néhány késő gótikus boltozat között a vámosoroszi hálóboltozat különlegessége, hogy bordáinak régi festése is megmaradt, mely nem középkori ugyan, de ritkaságánál fogva ha lehet, még értékesebb. A reformáció korai korszakából származik, s hozzá tartozik az ablakok és a diadalív körüli színes keret is. Középkori hagyomány, hogy még a kőből faragott szerkezeteket is színesre festették, mintha különböző, értékes kövekből készültek volna.

Az egykori szentély keleti falán, ma részben a karzat takarásában látható e vidék egyetlen református falképe. A kör alakú képet leveles koszorú keretezi, középen a paradicsomi fa áll, törzsére kígyó tekeredik. Szájában almát tart, amit Évának kínál. Éva mögött Ádám áll. Szokatlan, hogy a fa másik oldalán ismét megjelenik az első emberpár. Talán Ádám bűnbeesését ábrázolták külön jelenetként, itt ugyanis már nem a kígyó nyújtja az alnmát, hanem Éva szakítja le a fáról.
Mindenkik tudja, hogy a reformáció elutasította a képek használatát, s ezért az emberábrázolás – az ősi zsidó hagyományt követve – kiszorult a templomaikból. Vámosoroszi példája azonban azt mutatja, hogy a szigorú képtilalom csak fokozatosan alakult ki. Már a kezdetekben sokkal fontosabb volt azonban a képeknél a Szentírás. Ennek is itt találjuk a legszebb bizonyítékát. A vámosoroszi templom falain 2014-ben tíz feliratot tártak fel a restaurátorok.

Mindegyik bibliai idézet, és egy kivételével latinul íródott, tehát a reformáció korai időszakában keletkeztek. Ezt bizonyítja egy bekarcolt „graffiti” is, egy 1587-es évszámmal. Károli Gáspár csak egy évvel korábban kezdett dolgozni a Biblia fordításán.

Annak ellenére, hogy a töredékes feliratokat nagyrészt sikerült megfejteni, a restauráláskor nem egészítették ki őket. A szövegek azonosítása ugyanis csak a feliratok tartalmára vonatkozik, magát a feliratot formailag nem tudjuk rekonstruálni. Kézzel festett betűkről lévén szó, mindegyik megformálása egyedi. Nem tudjuk, hol kezdődtek és hol értek véget a sorok, nem beszélve az eredeti szövegtől való kisebb eltérésekről és apró hibákról (ilyenek is vannak!). Ezek teszik teljesen egyedivé a feliratokat. A feliratok megfejtése és fordítása alább olvasható.

A templom berendezése ma egyöntetűnek tűnik, de csak fokozatosan készült el, ahogyan a gyülekezet anyagi lehetőségei engedték. Elsőként a keleti karzat épült meg, 1776-ban, majd a szószékkorona 1794-ben, 1806-ban a nyugati karzat, s néhány évtizeddelkésőbb a zöldre festett, neogótikus darabok. Különösen fontos a szószékkorona, melynek felirata megőrizte készítője nevét: Vasvári Ódor Gábor. A szószékkorona formái ismerősek lehetnek Nagyszekeresről, Kisszekeresről és még számos környékbeli templomból, ahol ezek szerint ugyanaz a festőasztalos dolgozhatott, akinek nevét innen ismerjük.

Fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket!

Ezen a honlapon egy csodálatos világ fog eléd tárulni, amely ismeretlenségével, bájával, hangulatos kis falvaiban megbúvó műemlékeivel, rejtőzködő kincseivel mindenkit rabul ejt. Ismerd meg örökséghelyszíneit, indulj el örökségtúráin és fedezd fel a Felső-Tisza-vidéket.